"O propósito do corpo é levar o cérebro para passear."
Thomas Edison